Några fantastiska fakta om solenergi

1. Solljus är supernabbt

Solljus är supernabbt, och färdas i genomsnitt 149,6 miljoner kilometer från solen innan den landar hos oss på jorden, detta tar strålarna drygt åtta minuter.

2. Stora mängder energi

Under två timmar får jorden av solent lika mycket energi som hela världens befolkning använder under ett år. Det vore väl fantastiskt om vi kunde ta tillvara bara en bråkdel av all den solenergi som når vår planet. Detta skulle enkelt räcka till att ge oss på jorden vår årliga energiförbrukning.

3. Öknen är inte obrukbar, man kan skörda sol där

Forskare tittar på hur man kan nyttja Saharaöknen för solcellsparker. Sahara är enormt stort, cirka 9 miljoner kvadratkilometer. Skulle vi täcka 18 000 kvadratkilometer, alltså runt 0,2 procent med solceller skulle hela Europa kunna förses med elektricitet. Det finns flera utmaningar med detta dock, bland annat i hur elen ska transporteras den långa sträckan från Afrika på ett effektivt sätt.

4. Att lagra el

I Australien byggar man i detta nu en stor solcellsanläggning som kommer att kunna lagra mer energi än någon annan anläggning i världen. Projektet bedrivs i södra delen av landet och kallas Riverland, det kommer att bestå av 3,4 miljoner solpaneler på en yta som är 6 miljoner kvadratmeter. Denna anläggning tror man kommer vara klar i närtid och kommer att ha en kapacitet på 330 MW och över en miljon batterier ska lagra den energi som anläggningen utvinner.

Detta är väl fantastiska fakta om solenergi? Det finns otroligt mycker mer fakta att ta till sig av ute på nätet om man Googlar så kan man fastna i timtal och läsa om solceller, solenergi, solceller och annat intressant. Utvecklingen går jättefort idag och går inte stoppa. Även om det ser mörkt ut för stunden att klimatmålen som vi satt upp här i världen skall nås så känner jag ändå en optimism när jag läser denna informationen. Solpaneler i Östersund är ett bevis på att solenergin går att använda långt norrut även i Sverige så allt måste inte byggas i Sahara!