Elbilar integrerade för framtiden med hjälp av koppartråd

En Elbil har vi redan skrivit om är många olika saker, ytterligare en sak man skulle kunna kalla elbilen är verktyg till integrering för framtiden. Med det menar vi att elbilen är ett verktyg för oss som människor att komma in i framtiden. Elbilen är nämligen framtidens färdmedel, och ju längre in i framtiden vi kommer desto mer och mer kommer elbilen vara närvarande.

Elbilen är med all koppartråd inuti den, integrerad för framtiden. Att vara integrerad för framtiden innebär att tillverkare av elbilar redan nu tänker på vad vi människor kan behöva i framtiden. Det kan till exempel handla om:

Självkörande elbilar (något som redan finns)
Elbilar som inte låter föraren gå över en viss hastighet (finns redan)
Elbil som stannar vid rött ljus och vid rätt skylt/polisen (finns delvis i och med självkörande bilar)
Elbilar som har tillräckligt med bränsle att kunna köra lika långt som en vanlig diesel eller etanolbil (är på väg)
Elbil som kan köra fortare än vanliga etanol eller dieselbilar (kommer om några år)

Detta är bara några exempel på hur elbilar kan och gör sig integrerade för framtiden. Elbilstillverkare har med andra ord fattat att de likt Bastanta broddar måste följa med utvecklingen samtidigt som de underlättar för människor i vardagen, annars kommer de vara en bisarr modefluga om några år.